Nl - Fr

Legaal

Disclaimer

Wattel.be heeft al het mogelijke gedaan opdat de informatie die verstrekt word via deze site (http://www.Wattel.be) nauwkeurig zou zijn. Desondanks kan Wattel.be op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en verzuimde dingen die deze site zou kunnen bevatten. Bijgevolg is Wattel.be niet verantwoordelijk voor enig verlies van data of breuk in vertrouwen die veroorzaakt worden door fouten, onjuistheden of verouderde data die op deze site gevonden kan worden of op gelijk welke site die Wattel.be linkt.

Copyright problemen

Alle teksten, stijlen, afbeeldingen en logo's die deze site bevat behoren toe aan Wattel.be en zijn dus copyrighted. Als iets uit deze website je bevalt, heb je toestemming van de webmaster van Wattel.be nodig voor je het mag overnemen. Gelieve ons te contacteren als dit het geval is. Het design van deze site (XHTML, CSS en Javascript) mogen ter inspiratie gebruikt worden voor je eigen website/project, maar de combinatie van kleuren, teksten, afbeeldingen, plaatsing en lettergroottes zijn eigendom van Wattel.net en mogen niet opnieuw geproduceerd worden.

Privacy beleid

Door deze website te bezoeken, wordt er informatie verzameld door de site (zoals IP-adres, browser, en tijd die je op een pagina doorbrengt.). Er wordt geen persoonlijke informatie geregistreerd, tenzij je besluit ofwel te registreren voor webservices, ofwel contact opneemt via het contactformulier. Deze informatie zal "Top Secret" (dus vertrouwelijk) behandeld worden. Ze zal nooit verkocht, verhuurd, weggegeven of op enig andere wijze gedeeld worden met een derde partij, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Als je meer vragen hebt, kun je ons altijd contacteren.

Photo script

Het script dat gebruikt wordt voor de foto's is gemaakt door: Lokesh Dhakar (lightbox2).